Rani Sati Dadi Chalisa Lyrics in Hindi & English | राणी सती दादी चालीसा

Rani Sati Dadi Chalisa in Hindi Rani Sati Dadi Chalisa Lyrics In Hindi|| ॥ दोहा ॥श्री गुरु पद पंकज नमन,दुषित भाव सुधार,राणी सती सू विमल यश,बरणौ मति अनुसार,काम क्रोध मद लोभ मै,भरम रह्यो संसार,शरण गहि करूणामई,सुख सम्पति संसार॥॥ चौपाई ॥नमो नमो श्री सती भवानी।जग विख्यात सभी मन मानी ॥ नमो नमो संकट कू हरनी।मनवांछित पूरण सब […]

Rani Sati Dadi Chalisa Lyrics in Hindi & English | राणी सती दादी चालीसा Read More »