Dattachi Aarti in Hindi & English | “त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त” श्री दत्ताची आरती

Datta Chi Aarti Lyrics in Hindi Datta Chi Aarti in Hindi|| त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा ।त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा ।नेती नेती शब्द न ये अनुमाना ॥ सुरवर मुनिजन योगी समाधी न ये ध्याना ॥जय देव जय देव जय श्री गुरुद्त्ता ।आरती ओवाळिता हरली भवचिंता ॥ सबाह्य अभ्यंतरी तू एक द्त्त ।अभाग्यासी कैची कळेल हि मात […]

Dattachi Aarti in Hindi & English | “त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त” श्री दत्ताची आरती Read More »