श्री जगन्नाथ आरती – चतुर्भुज जगन्नाथ Shri Jagganath Aarti – Chaturbhuja Jagannatha Aarti in Hindi & English

Shri Jagganath Aarti in Hindi Shri Jagganath Aarti Lyrics in Hindi|| चतुर्भुज जगन्नाथकंठ शोभित कौसतुभः ॥पद्मनाभ, बेडगरवहस्य,चन्द्र सूरज्या बिलोचनः जगन्नाथ, लोकानाथ,निलाद्रिह सो पारो हरि दीनबंधु, दयासिंधु,कृपालुं च रक्षकः कम्बु पानि, चक्र पानि,पद्मनाभो, नरोतमः जग्दम्पा रथो व्यापी,सर्वव्यापी सुरेश्वराहा लोका राजो, देव राजः,चक्र भूपह स्कभूपतिहि निलाद्रिह बद्रीनाथशः,अनन्ता पुरुषोत्तमः ताकारसोधायोह, कल्पतरु,बिमला प्रीति बरदन्हा बलभद्रोह, बासुदेव,माधवो, मधुसुदना दैत्यारिः, कुंडरी […]

श्री जगन्नाथ आरती – चतुर्भुज जगन्नाथ Shri Jagganath Aarti – Chaturbhuja Jagannatha Aarti in Hindi & English Read More »