Sainik Shabd Roop

Sainik Shabd Roop in Sanskrit | सैनिक शब्द रूप – अजन्त अकारांत पुल्लिंग

Sainik Shabd Roop in Sanskrit – सैनिक शब्द अजन्त (अकारांत) पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। सभी पुल्लिंग संज्ञाओ के रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे- आकाश, मानव, वानर, मयूर / मोर, मेघ, कपोत, गीत, जन, जनक, नर, अनेक, शिष्य, शूद्र, गज, लोक, मास, इन्द्र, कृष्ण, उद्यान, कूप, अधर, गोविन्द, गुण, घट, गोत्र, शिव, सुर, अश्व, देश, […]

Sainik Shabd Roop in Sanskrit | सैनिक शब्द रूप – अजन्त अकारांत पुल्लिंग Read More »