श्री झूलेलाल चालीसा – Shri Jhulelal Chalisa Lyrics in Hindi & English

Shri Jhulelal Chalisa lyrics in Hindi Shri Jhulelal Chalisa in Hindi|| ॥ दोहा ॥जय जय जल देवता,जय ज्योति स्वरूप ।अमर उडेरो लाल जय,झुलेलाल अनूप ॥॥ चौपाई ॥रतनलाल रतनाणी नंदन ।जयति देवकी सुत जग वंदन ॥ दरियाशाह वरुण अवतारी ।जय जय लाल साईं सुखकारी ॥ जय जय होय धर्म की भीरा ।जिन्दा पीर हरे जन पीरा ॥ संवत दस […]

श्री झूलेलाल चालीसा – Shri Jhulelal Chalisa Lyrics in Hindi & English Read More »