jagganath aarti

श्री जगन्नाथ संध्या आरती | Shri Jagganath Sandhya Aarti

Shri Jagganath Sandhya Aarti in Hindi Shri Jagganath Sandhya Aarti lyrics in Hindi || अनंत रूप अन्नांत नामअनंत रूप अन्नांत नाम,अनंत रूप अन्नांत नाम,आधी मूला नारायाणाआधी मूला नारायाणाअनंत रूप अन्नांत नाम,अनंत रूप अन्नांत नाम,आधी मूला नारायाणाआधी मूला नारायाणा विस्वा रूपा विस्वा धाराविस्वा रूपा विस्वा धाराविस्ववयापका नारायाणाविस्ववयापका नारायाणाविस्वा तेजसा प्रज्ञा स्वरूपाविस्वा तेजसा प्रज्ञा स्वरूपा हे ढाया सिंधो कृष्णा […]

श्री जगन्नाथ संध्या आरती | Shri Jagganath Sandhya Aarti Read More »

श्री जगन्नाथ आरती – चतुर्भुज जगन्नाथ Shri Jagganath Aarti – Chaturbhuja Jagannatha Aarti in Hindi & English

Shri Jagganath Aarti in Hindi Shri Jagganath Aarti Lyrics in Hindi|| चतुर्भुज जगन्नाथकंठ शोभित कौसतुभः ॥पद्मनाभ, बेडगरवहस्य,चन्द्र सूरज्या बिलोचनः जगन्नाथ, लोकानाथ,निलाद्रिह सो पारो हरि दीनबंधु, दयासिंधु,कृपालुं च रक्षकः कम्बु पानि, चक्र पानि,पद्मनाभो, नरोतमः जग्दम्पा रथो व्यापी,सर्वव्यापी सुरेश्वराहा लोका राजो, देव राजः,चक्र भूपह स्कभूपतिहि निलाद्रिह बद्रीनाथशः,अनन्ता पुरुषोत्तमः ताकारसोधायोह, कल्पतरु,बिमला प्रीति बरदन्हा बलभद्रोह, बासुदेव,माधवो, मधुसुदना दैत्यारिः, कुंडरी

श्री जगन्नाथ आरती – चतुर्भुज जगन्नाथ Shri Jagganath Aarti – Chaturbhuja Jagannatha Aarti in Hindi & English Read More »

Scroll to Top