Rangapura Vihara

रङ्गपुर विहार | Rangapura Vihara

|| Rangapura Vihara || पल्लवि:रङ्गपुर विहार जय कोदण्ड रामावतार रघुवीर श्रीअनुपल्लवि:अङ्गज जनक देव बृन्दावन सारङ्गेन्द्र वरद रमान्तरङ्गमध्यम कालम्श्यामळाङ्ग विहङ्ग तुरङ्ग सदयापाङ्ग सत्सङ्गचरणम्:पङ्कजाप्तकुल जलनिधि सोम वर पङ्कज मुखपट्टाभिराम पदपङ्कज जितकाम रघुराम वामाङ्गगत सीतावरवेष शेषाङ्ग शयन भक्त सन्तोष एणाङ्करवि नयन मृदुतरभाष अकळङ्क दर्पण कपोल विशेष मुनिमध्यम कालम्सङ्कटहरण गोविन्द वेङ्कट रमण मुकुन्दसङ्कर्षण मूल कन्द शन्कर गुरुगुहानन्द संस्कृत का […]

रङ्गपुर विहार | Rangapura Vihara Read More »