राम स्तुति : श्री रामचन्द्र कृपालु भजमन लिरिक्स | Ram Stuti | Shri Ramchandra Kripalu Bhajman Lyrics

Shri Ramchandra Kripalu Bhajman Lyrics in Hindi Ram Stuti: Shri Ramchandra Kripalu Bhajman in Hindi ॥दोहा॥श्री रामचन्द्र कृपालु भजुमनहरण भवभय दारुणं ।नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणं ॥१॥ कन्दर्प अगणित अमित छविनव नील नीरद सुन्दरं ।पटपीत मानहुँ तडित रुचि शुचिनोमि जनक सुतावरं ॥२॥ भजु दीनबन्धु दिनेश दानवदैत्य वंश निकन्दनं ।रघुनन्द आनन्द कन्द कोशलचन्द दशरथ नन्दनं […]

राम स्तुति : श्री रामचन्द्र कृपालु भजमन लिरिक्स | Ram Stuti | Shri Ramchandra Kripalu Bhajman Lyrics Read More »